Mae'r rhybudd yn dod i rym ben bore Gwener ac mae potensial y gall glaw trwm achosi llifogydd a difrod i adeiladau.


20


BBC

18 Related Articles from 2018-10-11